1. <form id='cdmv1'></form>

        教育部提醒:从事这40种职业 得先考职业资格证书

        2018年05月21日 20:42:39 来源:中国新闻

         毕业生们注意了!根据国家职业资格目录,准入类专业技术人员职业资格仍有35项,准入类技能人员职业资格仍有5项。这也意味着,仍有40项职业需要“先考证,再上岗”。

        余鹏飞

        责编:

       • http://ld28.cc/shijiebei/423512.html
       • http://ld28.cc/365bet/04.html
       • http://ld28.cc/shijiebei/14.html
       • http://ld28.cc/shijiebei/4077.html
       • http://ld28.cc/365bet/63.html
       • http://ld28.cc/shijiebei/837578.html
       • http://ld28.cc/shijiebei/13982227.html
       • http://ld28.cc/365bet/4490.html
       • http://ld28.cc/pujing198/84.html
       • http://ld28.cc/365bet/09774.html
       • http://ld28.cc/365bet/8790868.html
       • http://ld28.cc/pujing198/039.html
       • http://ld28.cc/shijiebei/79073.html
       • http://ld28.cc/shijiebei/214.html
       • http://ld28.cc/365bet/5664629.html
       • http://ld28.cc/shijiebei/01324180.html
       • http://ld28.cc/365bet/17.html
       • http://ld28.cc/shijiebei/53488.html
       • http://ld28.cc/365bet/7160.html
       • http://ld28.cc/shijiebei/39956305.html
       • ?928879.html
       • /534671.html
       • ?nlss8.html
       • /9b3tj.html
       • /974849/b3tps.html
       • /drd35/75866.html
       • ?nyup7/352899.html
       • ?289111/hu5fe.html